Зарим нь ганцаараа байх хугацаа нь хамтрагч хэрэгтэй, хүсэх байдаг