Нөхөр нь нэгдэхээсээ өмнө найзтайгаа эхнэрээ хардаг